Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend psychosociaal therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Ieder persoonlijk dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over (eerder) uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding/behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

Als uw behandelend psychosociaal therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Alleen bij calamiteiten, b.v. ernstige ziekte of overlijden, waardoor ik zelf geen contact kan opnemen, krijgt een collega toegang tot gegevens, zodat contact opname door deze collega mogelijk wordt. De collega waarmee ik deze afspraak heb gemaakt, heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen worden gebruikt:

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Boldly be yourself
by showing off your true colours

De specialismes van True Colours

Autisme Spectrum Stoornissen

Diagnose autisme en loop je vast in je school, studie of werk? Verlopen je relaties stroef? Zowel privé als professioneel? Heb je moeite met de juiste plek innemen binnen je gezin, familie of organisatie?

Lees meer...

Burn-out & Overprikkeling

Het voorkomen van een burn-out of overprikkeling? Of de juiste begeleiding bij het herstel hier van? Met de juiste aanpak kan er een relatief snel herstel plaats vinden.

Lees meer...

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheids­kenmerk. Je verwerkt informatie diepgaander en ervaart emoties intenser. Dit kan tot problemen leiden. Met de juiste aanpak leer je hier goed mee om gaan.

Lees meer...

Psychologische Begeleiding

True Colours biedt psychologische begeleiding bij chronische aandoeningen zoals M. Crohn, Colitis Ulcerosa en Alvleesklierziekten. Hoe ga je er mee om? Wat helpt je in het proces waar je door gaat?

Lees meer...

Prikkelbare Darm Syndroom

PDS is een hardnekkige en moeilijk te behandelen aandoening. Een combinatie van hypnotherapie, CGT, ademhalings- en lichaamsgerichte oefeningen helpen de klachten langdurig te verminderen.

Lees meer...

Relatietherapie

Loopt je relatie stroef? Hebben jullie moeite om elkaar te bereiken? Vormen belemmerende overtuigingen een blokkade in jullie relatie? Je wilt graag samen verder, maar je weet niet hoe?

Lees meer...
Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.