Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend psychosociaal therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Ieder persoonlijk dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over (eerder) uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding/behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

Als uw behandelend psychosociaal therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Alleen bij calamiteiten, b.v. ernstige ziekte of overlijden, waardoor ik zelf geen contact kan opnemen, krijgt een collega toegang tot gegevens, zodat contact opname door deze collega mogelijk wordt. De collega waarmee ik deze afspraak heb gemaakt, heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen worden gebruikt:

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Boldly be yourself
by showing off your true colours

Het aanbod van True Colours

Systemisch Coachen

Loop je vast in werk, relatie of bij de doelen die je nastreeft? Misschien repeteer je jezelf teveel. Er is een oplossing.

Lees meer...

Counseling

Wie ben ik? Waar sta ik? Én waar zou ik willen staan? Door middel van counseling gaan we dieper in op deze vragen en komen we tot een oplossing die jou houvast biedt.

Lees meer...

Wandelcoaching

Cliënten waarderen de wandelsessies. Dit wandelen is een geweldige manier om samen het probleem in perspectief te zetten.

Lees meer...

Familieopstellingen

Waar je vandaan komt, hoeft niet je toekomst te bepalen. Velen willen ervan loskomen en hun eigen leven vinden en leiden. Door middel van 'Familie opstellingen' worden gedragspatronen inzichtelijk én hanteerbaar.

Lees meer...

Workshops

Ben je nieuwsgierig wat een familieopstelling is en heb je altijd al een familie opstelling bij willen wonen?

Lees meer...

Vrijblijvend contact

"Kenmerkend voor Clementine is de laagdrempelige, duidelijke aanpak, waarbij iedereen zich comfortabel voelt".

Lees meer...
Copyright 2020 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.