Autisme

Met autisme wordt bedoeld de diagnoses:

 

Informatieverwerking

Bij mensen met autisme verloopt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het is geen ziekte en wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken, proeven en voelen wordt op een andere manier verwerkt en dit heeft invloed op het gedrag, zowel positief als negatief. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten.

 

De kern van het menselijk zijn

Deze prikkelverwerkingsstoornis is vanaf de babyleeftijd aanwezig, openbaart zich vrij vroeg en duurt tot in de volwassenheid voort. Het algemeen functioneren kan in meer of mindere mate worden belemmerd omdat het in alle ontwikkelingsgebieden doordringt. Autisme betreft de kern van het menselijk zijn; de omgang van mensen met elkaar.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar kan van invloed zijn op iemands leven. Hoe groot deze invloed is en op welke manier verschilt per persoon en ook per levensfase.

 

De uiting van autisme

Autisme kent vele gezichten; sommige zoeken weinig contact met anderen, anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die “vreemd” overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zij zullen levenslang begeleiding nodig hebben. Het merendeel (50-80%) van de gediagnosticeerde mensen met autisme heeft een normale tot hoge intelligentie en kunnen met de juiste begeleiding een zelfstandig leven leiden (bron: website Nederlandse Vereniging voor Autisme).

Autisme is universeel en van alle tijden, herkenbaar vanuit een zeker patroon aan gedragingen in verschillende landen en over verschillende culturen heen. Autisme wordt ook wel gezien als een variant van het menselijk zijn en niet als een stoornis. (bron: Utah Frith, psycholoog).

 

De visie van True Colours

Vanuit mijn visie, dat iedere persoon een eigen kleur, een eigen persoonlijkheid heeft, bied ik binnen praktijk True Colours maatwerk en kijk verder dan de diagnose Autisme Spectrum Stoornis. Zelf spreek ik liever van het “Kleurenspectrum van Autisme”, naar de titel van mijn scriptie waar ik op ben afgestudeerd.

Het is mij duidelijk geworden dat eigenschappen die horen bij autisme als kernkwaliteit benoemd mogen worden. Zij verdienen het te worden gezien en op waarde te worden geschat, inclusief alle gevoeligheden en empathische vermogens, in al zijn kleuren en facetten. Ik vind het wenselijk ons te richten op wat er mogelijk is, welke talenten en vaardigheden er aanwezig zijn en deze te ontwikkelen.

Door middel van coaching en counseling is dit te realiseren door te focussen op de aanwezige talenten, kwaliteiten, verlangens en drijfveren en deze voor de cliënt zichtbaar te maken en uit te vergroten. Daarbij begeleiding te geven in het aanvaarden van het andere Zijn, in al zijn schakeringen, in zijn aanwezige kleuren.

Loop je vast in je werk of studie? Verloopt je relatie stroef door bovengenoemde problematiek? Heb je moeite met de juiste plek innemen binnen je familie?

Begeleiding op maat kan je verder helpen. Binnen True Colours bied ik vanuit opleiding en ervaringsdeskundigheid begeleiding rondom autisme. Dit is individueel mogelijk, voor partners en voor het omringend systeem.

Boldly be yourself
by showing off your true colours

De specialismes van True Colours

Autisme Spectrum Stoornissen

Diagnose autisme en loop je vast in je school, studie of werk? Verlopen je relaties stroef? Zowel privé als professioneel? Heb je moeite met de juiste plek innemen binnen je gezin, familie of organisatie?

Lees meer...

Burn-out & Overprikkeling

Het voorkomen van een burn-out of overprikkeling? Of de juiste begeleiding bij het herstel hier van? Met de juiste aanpak kan er een relatief snel herstel plaats vinden.

Lees meer...

Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheids­kenmerk. Je verwerkt informatie diepgaander en ervaart emoties intenser. Dit kan tot problemen leiden. Met de juiste aanpak leer je hier goed mee om gaan.

Lees meer...

Psychologische Begeleiding

True Colours biedt psychologische begeleiding bij chronische aandoeningen zoals M. Crohn, Colitis Ulcerosa en Alvleesklierziekten. Hoe ga je er mee om? Wat helpt je in het proces waar je door gaat?

Lees meer...

Prikkelbare Darm Syndroom

PDS is een hardnekkige en moeilijk te behandelen aandoening. Een combinatie van hypnotherapie, CGT, ademhalings- en lichaamsgerichte oefeningen helpen de klachten langdurig te verminderen.

Lees meer...

Relatietherapie

Loopt je relatie stroef? Hebben jullie moeite om elkaar te bereiken? Vormen belemmerende overtuigingen een blokkade in jullie relatie? Je wilt graag samen verder, maar je weet niet hoe?

Lees meer...
Copyright 2024 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations

Voordelig website laten maken? Ga naar Zeg maar Alex.